Paard en coaching met zorg 
 

Anders leren met paarden


Meer en meer kinderen lopen tegenwoordig helaas vast op school. Kinderen die bijvoorbeeld te
maken hebben met AD(H)D, Dyslexie, Dyscalculie, Autisme, faalangst en/of gebrek aan
zelfvertrouwen. Ondanks extra instructie blijven de resultaten vaak achter en gaat het kind niet meer
of met tegenzin naar school. Voor de zogenoemde schooluitvallers/ thuiszitters is de “Anders leren
met paarden” methode vaak een mooie ingang om weer met school bezig te zijn. Op school worden
deze kinderen elke dag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de
lesstof word aangeboden niet past bij hun leerstijl. Maar dat kan anders...
Tijdens de “Anders leren met paarden” methode ervaren kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren
omdat de lesstof aansluit bij hun rechtsgeoriënteerde leerstijl: in beweging en visueel/kinesthetisch
in plaats van stilzittend en auditief /digitaal. Hierdoor verbeteren schoolresultaten , het
zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.
Door de driedimensionale beweging van het paard communiceren beide hersenhelften optimaal. Het
paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zogenaamde limbische
evenwicht. Alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen op en naast het paard zodat de lesstof
goed beklijft. Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring beter blijven hangen dan in
een regulier traject.
De methode is een combinatie van cognitieve coaching ( opnemen van de lesstof) en sociaal-
emotionele coaching. En is geschikt voor kinderen zowel de basisschool als de middelbare school,
regulier en speciaal. Met zowel een hoog, gemiddeld of laag IQ, kinderen met een beperking en de
steeds groter wordende groep thuiszitters/schooluitvallers.
De lesstof en modules van de “Anders leren met paarden” methode sluiten aan op de manier van
lesgeven zoals deze op school word gegeven. Er is eventueel materiaal om thuis mee te oefenen na
de sessie en er is voor elk vak een diploma te behalen voor degene die dit graag willen. De volgende
vakken worden gegeven;
spelling, lezen, rekenen, tafels, klokkijken zowel analoog als digitaal, rekenen, ruimtelijke oriëntatie en
mindset. 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
Instagram