Paard en coaching met zorg 
 


 Jeugd Breincoach 

Als Jeugd Breincoach begeleid ik kinderen uit zowel het speciaal onderwijs als, regulier basisschool tot beroepsonderwijs. 


Dit zijn kinderen die problemen ervaren in het leerproces. En zijn vaak  kinderen met faalangst, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, dyslexie maar ook
kinderen uit het regulier onderwijs die moeite hebben met de executieve functies;
Plannen en organiseren    
Concentreren
Impulsbeheersing
Motivatie
Zelfbeeld en metacognitie
Flexibiliteit

 
De executieve functies zijn van groot belang voor het behalen van doelen op school. Een goede
ontwikkeling hiervan draagt mee aan verbeterde schoolprestaties.
Ook zijn er veel kinderen die last hebben van overprikkeling en onderprikkeling waardoor het
meekomen op school moeite kost of soms niet meer mogelijk is.
Aan de hand van de hulpvraag stel ik een begeleidingsplan op met haalbare doelen. En betrek hier de
ouders/verzorgers en leerkrachten bij, zodat iedereen weet wat er nodig is en alle neuzen dezelfde
kant op staan. En je kind weer met plezier naar school gaat.


 
 
 
 
E-mailen
Map
Info
Instagram